Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση

Ψ89Θ46ΝΚΠΔ-ΗΕΛ