Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης οι προσωρινοί πίνακες αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 21/11/2023 μέχρι και 24/11/2023 στο κεντρικό email της Δ.Π.Ε. Ξάνθης.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για μετάθεση από Περιοχή σε περιοχή

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης