Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης οι νέοι πίνακες αιτηθέντων Βελτίωσης – Μετάθεσης.

Δείτε τον πίνακα από περιοχή σε περιοχή

Δείτε τον πίνακα για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης