Την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου Δασκάλων Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης – Αποφοίτων ΕΠΑΘ, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις εκλογές, ψήφισαν 78 από τα 93 εγγεγραμμένα μέλη, ενώ υπήρξαν 77 έγκυρα και 1 άκυρο.

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. έλαβαν τις παρακάτω ψήφους :

•ΖΟΥΜΠΟΥΛ ΤΖΕΒΗΤ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΛΑΥΚΗΣ) 15 ΨΗΦΟΥΣ
•ΙΜΑΜ ΤΖΙΧΑΤ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ) 29 ΨΗΦΟΥΣ
•ΙΜΠΙΣ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΡΥΣΑΣ) 21 ΨΗΦΟΥΣ
•ΚΑΠΖΑ ΜΕΧΜΕΤ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΛΕΡΟΥ) 33 ΨΗΦΟΥΣ
•ΚΙΟΣΕ ΣΥΛΒΙΑ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΛΕΡΟΥ) 20 ΨΗΦΟΥΣ
•ΜΟΛΛΑ ΙΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΣΕΪΧΑΝ (2ο Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ) 42 ΨΗΦΟΥΣ
•ΜΟΛΛΑ ΜΠΑΧΡΕΔΗΝ (1ο Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ) 29 ΨΗΦΟΥΣ
•ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝ ΧΑΣΑΝ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΚΗΣ) 13 ΨΗΦΟΥΣ
•ΤΟΥΖΛΑΤΖΗ ΜΠΟΥΡΧΑΝ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΩΡΑΙΟΥ) 16 ΨΗΦΟΥΣ
•ΧΑΛΗΛ ΝΑΛΕΝ (2ο Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ) 40 ΨΗΦΟΥΣ
•ΧΑΜΖΑ ΣΕΡΧΑΝ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΛΑΥΚΗΣ) 30 ΨΗΦΟΥΣ
Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν τις παρακάτω ψήφους :
•ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΑΝΤΕΜ (2ο Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ) 50 ΨΗΦΟΥΣ
•ΟΜΠΑΣΗ ΜΕΧΜΕΤ (Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΥΡΝΟΥ) 28 ΨΗΦΟΥΣ