Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση ορισμού Αναπληρωτή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης,  κατά την περ. γ΄ του άρθρου 46 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Δείτε την απόφαση 

ΡΥΝΛ46ΝΚΠΔ-ΥΧΚ