Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση