Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης οι οργανικές υπαραριθμίες  των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 Δασκάλων που έχουν οργανική στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, στα οποία διαπιστώθηκαν οργανικές υπεραριθµίες, θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική δήλωση, για το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθµοι από την Παρασκευή 05-04-2024 έως και την Τρίτη 09-04-2024.

Περισσότερες πληροφορίες στην πηγή

Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης