Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης τα ονόματα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν “Δήλωση Προτίμησης για οριστική τοποθέτηση” με email στη ΔΠΕ Ξάνθης από το Σάββατο 13-04-2024 μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024.

Δείτε τους οργανικά υπεράριθμους ΠΕ70

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΓ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΠΕ70

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης