Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης τα ονόματα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν “Δήλωση Προτίμησης για οριστική τοποθέτηση” με email στη ΔΠΕ Ξάνθης από το Σάββατο 13-04-2024 μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024.

 

Δείτε τους οργανικά υπεράριθμους ΠΕ73

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΓ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΠΕ73

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης