Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 η ΔΟΕ πραγματοποιεί την διαδικτυακή εκδήλωση, με τίτλο: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης. Παρουσίαση Ερευνητικών δεδομένων και επιστημονικές προσεγγίσεις.».

Εισηγητές:

  1. Νίκος Χανιωτάκης, Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε   του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  2. Πέτρος Χαραβιτσίδης, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικά δεδομένα θα παρουσιαστούν από την Ελίνα Τσιρόγκα, υποψήφια διδάκτορα στο ΤΕΑΠΗ – στατιστική αναλύτρια

Στη συζήτηση συμμετέχει η Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Η Εκδήλωση θα προβάλλεται ζωντανά στο ΥouΤube στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=Tnr2SXW8O5g

Οι ερωτήσεις προς τους ομιλητές μπορούν να κατατίθενται γραπτά στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/qDevJLKNDMkGUX639

Πηγή : ΔΟΕ