Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Δ΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, να ανακαλέσει άμεσα το έγγραφό του το οποίο επιδόθηκε στον Πρόεδρο του Σ.Ε.Π.Ε. Καλλιθέας-Μοσχάτου.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση

Θέμα: Κάλεσμα σε άμεση ανάκληση εγγράφου

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Δ΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, να ανακαλέσει άμεσα το έγγραφό του το οποίο επιδόθηκε στον Πρόεδρο του Σ.Ε.Π.Ε. Καλλιθέας-Μοσχάτου, συνάδελφο Γιάννη Κουφόπουλο, με τίτλο «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ», με την αιτιολογία ότι «ειπώθηκαν εκ μέρους σας -παρουσία μαρτύρων- απρεπείς εκφράσεις, οι οποίες θίγουν την υπηρεσιακή υπόσταση αλλά και την προσωπικότητα του προαναφερθέντος, καθότι τον “συνδέουν” με κείμενα της 7χρονης δικτατορίας» καλώντας τον να ανακαλέσει εντός πέντε ημερών!

Θεωρούμε πως, πέρα από τον καταδικαστέο, απαξιωτικό τρόπο, όπως καταγγέλλουν Σ.Ε.Π.Ε. της Διεύθυνσης Δ΄ Αθήνας,  με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα εκλεγμένα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι συνδικαλιστικές πράξεις-διαδικασίες, είναι αδιανόητο να χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, η διοικητική σχέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (το έγγραφο περί «ανάκλησης» αποτελεί έγγραφο της Δ΄ Διεύθυνσης και όχι του προσώπου που φέρει την ιδιότητα του Διευθυντή Εκπαίδευσης) με τον εκπαιδευτικό της Δ΄ Διεύθυνσης ο οποίος έχει και την ιδιότητα του εκλεγμένου Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Το έγγραφο έχει, ξεκάθαρα, εκφοβιστικό χαρακτήρα καθώς και χαρακτήρα ευθείας παρέμβασης στο δικαίωμα (όχι μόνο συνδικαλιστικό αλλά και κάθε ατόμου) της ελεύθερης έκφρασης και διαφορετικής άποψης, με χρήση, μάλιστα, πολιτικών-συνδικαλιστικών επιχειρημάτων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει πλήρως την ελεύθερη, υγιή συνδικαλιστική δράση και έκφραση και τον συνάδελφο Πρόεδρο του  Σ.Ε.Π.Ε. Καλλιθέας-Μοσχάτου, Γιάννη Κουφόπουλο, τον οποίο θα συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο, υπερασπιζόμενο κοινωνικές – πολιτικές κατακτήσεις αιώνων, οι οποίες δεν είναι δυνατό να αμφισβητούνται στο πλαίσιο του αυταρχικού πλαισίου που έχουν δημιουργήσει  κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με στόχο την «διά πυρός και σιδήρου» επιβολή της αντιεκπαιδευτικής-αντιεπιστημονικής «αξιολόγησης» των νόμων 4692/20 και 4823/21.

Πηγή : ΔΟΕ