Με ανακοίνωσή της η ΔΠΕ Ξάνθης καλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ91.01 των παρακάτω κατηγοριών:

  • Όσοι µετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης
  • Όσοι υπέβαλαν αίτηση για Βελτίωση θέσης
  • Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

να καταχωρήσουν τις προτιμήσεις τους για Βελτίωση και για Οριστική τοποθέτηση στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr (όπου είχαν υποβάλει αίτηση Οριστικής /Βελτίωσης/ Μετάθεσης) από 25-04-2024 έως και 29-04-2024.

Στη δήλωση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγράψουν μέχρι 20 σχολικές µονάδες, αλλά µπορούν να συμπεριλάβουν στις επιλογές τους οποιαδήποτε Σχολική Μονάδα επιθυμούν, καθώς µπορεί να προκύψουν νέα οργανικά κενά από μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

 

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2024-2025

Ανακοίνωση της ΔΠΕ Ξάνθης

Κενά για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσεις

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς

Περισσότερες πληροφορίες στην πηγή