Αναρτήθηκε στη Διαύγεια απόφαση σχετικά με αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση αμοιβαίας μετάθεσης