Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης  οι μεταθέσεις και οι τοποθετήσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.

Δείτε τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις 

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης