Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση 

9ΦΒΒ46ΝΚΠΔ-0ΧΟ