Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι εγκύκλιοι σχετικά με τις ενέργειες προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τον προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, καθώς και τη λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024.

Δείτε την εγκύκλιο για τα Δημοτικά

6Α3Σ46ΝΚΠΔ-0ΜΥ

Δείτε την εγκύκλιο για τα Νηπιαγωγεία

ΨΔΦΓ46ΝΚΠΔ-ΕΩΒ