Ανακοίνωση εξέδωσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη  την ανακοίνωση

Θέμα:  Να γίνουν δεκτές ΤΩΡΑ όλες οι αιτήσεις των μετατάξεων των εκπαιδευτικών!

Στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εκπαιδευτικοί έκαναν αίτηση  μετάταξης σε φορείς σύμφωνα με τις προβλεπόμενες  προϋποθέσεις.  Ωστόσο για σημαντικό  αριθμό εξ αυτών, το υπουργείο Παιδείας,  με απόφασή του, αρνήθηκε τη μετάταξή τους  σε φορείς καθώς δεν κάνει δεκτή την αποδέσμευσή τους από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων με το αιτιολογικό ότι «οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κατά το τρέχον σχολικό έτος  2023-2024 υπηρετούν σε σχολικές μονάδες και η αποδέσμευσή τους θα προκαλέσει προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία».

 Η παραπάνω απόφαση, η οποία αναφερόταν μάλιστα στο «τρέχον» σχολικό έτος που λήγει 21/6 και άρα δεν αποτελεί ισχυρή επιχειρηματολογία απόρριψης, δέχτηκε τις ενστάσεις εκπαιδευτικών, όπου αρκετές από αυτές απορρίφθηκαν με την ίδια αιτιολογία.

Απαιτούμε να γίνουν τώρα δεκτές όλες οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών για μετατάξεις που έχουν αιτηθεί! Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην έγκριση αποδέσμευσης από τα καθήκοντά τους όλων των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί και επιλεγεί για μετάταξη σε φορείς στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Πηγή : ΔΟΕ