Πραγματοποιήθηκαν στις 29/6/2024 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

            Στις εκλογές έλαβαν μέρος οχτώ (8) παρατάξεις, ψήφισαν 495 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :

Για Δ.Σ. Δ.Ο.Ε Για Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (Α.Σ.Ε.) 131 135
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) 104 107
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε. (ΔΗ.ΣΥ. – Α.Κ.Ε.) 94 91
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. 85 86
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 67 64
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 7 6
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 5 4
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 1
ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ 1 1

Οι έδρες διαμορφώνονται ως εξής:

1)  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ :  3 έδρες στο Δ.Σ., 2 έδρες στην Ελεγκτική Επιτροπή  και  36 αντιπροσώπους για  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Μαρίνης  Σπύρος 

Ζορμπάς Αχιλλέας 

Βουρδουμπάς Νίκος

2)  Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε.  2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 29                             αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Kικινής  Θανάσης 

Βενετοπούλου Γιώτα

 

 

3) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε. 2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και  24 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Πετράκης  Σταύρος 

Γκούμας Θανάσης

 

4) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. : 2 έδρες στο  Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και  23 αντιπροσώπους για την  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Πατέλη Βιολέττα 

Γκαραγκάνης Αναστάσιος  

5) ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 2 έδρες στο Δ.Σ., 0 έδρες στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 17 αντιπροσώπους για  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Τρούλης Γιώργος 

Ρούπας Γιάννης

 

6) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. – ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ):  καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 1 αντιπρόσωπος  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

7) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:  καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 1 αντιπρόσωπος  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

8) ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:  καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και κανέναν αντιπρόσωπο  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πηγή : ΔΟΕ