Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση της ανακήρυξης υποψηφίων για εκλογή ως αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης. Στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί, η “Αυτόνομη Παρέμβαση”, η “Δ.Α.Κ.Ε.”  και  η “ΔΗ.ΣΥ”.

Δείτε όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Δείτε όλα τα ονόματα των υποψηφίων (ΠΕ 73) για το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης