Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση της ανακήρυξης υποψηφίων για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί, η “Αυτόνομη Παρέμβαση”, η “Δ.Α.Κ.Ε.”, η “ΔΗ.ΣΥ”, καθώς και τέσσερεις μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Δείτε όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αν. Μακεδονίας – Θράκης