Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ξάνθης στις ηλεκτρονικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 για τα υπηρεσιακά συμβούλια έφτασε το 56% για το ΠΥΣΠΕ και στο 54% για το ΑΠΥΣΠΕ και το ΚΥΣΠΕ.

Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις εκλογές για το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Στις εκλογές για το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης από τους 906 εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς ψήφισαν οι 509, ενώ τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 503. Από τους συνδυασμούς που συμμετείχαν η Αυτόνομη Παρέμβαση έλαβε 91 ψήφους, η Δ.Α.Κ.Ε. 310 και η ΔΗ.ΣΥ.  102. Στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης η Δ.Α.Κ.Ε. εκλέγει 2 αιρετούς.

Εκλογές 2022 για το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Στις εκλογές για το ΑΠΥΣΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από τους 906 εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στην Π.Ε. Ξάνθης ψήφισαν οι 485, ενώ τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 451. Από τους συνδυασμούς που συμμετείχαν η Αυτόνομη Παρέμβαση έλαβε 104 ψήφους, η Δ.Α.Κ.Ε. 238 και η ΔΗ.ΣΥ.  109.

Εκλογές 2022 για το ΑΠΥΣΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τέλος για το ΚΥΣΠΕ από τους 906 εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στην Π.Ε. Ξάνθης ψήφισαν οι 484, ενώ τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 463. Από τους συνδυασμούς που συμμετείχαν η Αυτόνομη Παρέμβαση έλαβε 79 ψήφους, η Δ.Α.Κ.Ε. 297 και η ΔΗ.ΣΥ.  77.