Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης καλεί τους εκπαιδευτικούς σε παράσταση διαμαρτυρίας, στη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 1.30 μμ με αίτημα την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν το 2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην παράνομη, αυθαίρετη και σκόπιμη κωλυσιεργία στην αυτοδίκαιη διαδικασία μονιμοποίησης των διορισμένων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής του 2020, αφού ήδη έχει συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία των δόκιμων συναδέλφων μας.  Συγκεκριμένα η σχετική πράξη μονιμοποίησης εκδίδεται από τους/τις Διευθυντές/ντριες εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε διάστημα εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, η οποία και έληξε στις 19/8/2022.  Επομένως η διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης όφειλε να να έχει εκδοθεί ( άρθρο 40 ν. 3528/2007, σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ 01/07/2016,  Αρ. πρωτ.: 107693/E2 ).

      Κύριος υπεύθυνος αυτής της κωλυσιεργίας είναι το Υπουργείο Παιδείας, που σκόπιμα μεταθέτει τη μονιμοποίηση στο μέλλον,  σε μια προσπάθεια εκβιασμού και ομηρίας της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν. 4823/21, που προβλέπουν αξιολόγηση, πριν την μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα στη σχετική νομοθεσία προβλέπεται: (Στο άρθρο 77, παρ. 4 αναφέρεται ότι το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος, ενώ στο άρθρο 78, παρ. 3 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη).

      Και ενώ παρατηρείται το φαινόμενο να έχει προχωρήσει η διαδικασία μονιμοποίησης σε ορισμένες διευθύνσεις,   εντούτοις, σε άλλες, μεταξύ αυτών και στη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, η οποία και δεν έχει προχωρήσει σε καμία κίνηση και με το σκεπτικό μετά από συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου  ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις  των ν. 4589/2019 και 4823/21.

      Ζητούμε:

     Την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν το 2020.

     Το Υπουργείο Παιδείας έχοντας τεράστια ευθύνη,  να δώσει άμεσα λύση  για την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις κατά τόπους Διευθύνσεις εκπαίδευσης, κατ΄ εφαρμογή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, (ν. 3528/2007, παρ. 40 και της σχετικής εγκυκλίου  01/07/2016 Αρ. πρωτ.: 107693/E2), που προβλέπουν τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών αμέσως μετά τη συμπλήρωση της διετίας).

     Καλούμε  όλους και όλες τους/τις συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρίας, στη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 1.30 μμ.

Η ιδιότυπη ομηρία των χιλιάδων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, πρέπει να σταματήσει  άμεσα.

Πηγή: Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης