Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης οι πίνακες των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση οι ενστάσεις θα υποβάλλονται από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΠΕ Ξάνθης.

Αιτήσεις μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ

Αιτήσεις μετάθεσης για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση

Αιτήσεις μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΕΕΕΕΚ

Αιτήσεις μετάθεσης για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής

Αιτήσεις μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή – Ανακοινοποίηση

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης