Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σειρά που έλαβαν οι υποψήφιοι για την εκλογή ως αιρετά μέλη στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Αν. Μακεδονίας- Θράκης.

Στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ξάνθης εκλέχθηκαν οι :

1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
2. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ορισμός της σειράς των αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης

Ορισμός της σειράς εκλογής υποψηφίων και διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) της Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) της Αν. Μακεδονίας – Θράκης