Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης των δύο αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με την Ε’ φάση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης ΠΕ06

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης ΤΕ16