Η Δ.Ο.Ε. ανάρτησε τα νέα ενιαία κείμενα για τη δεύτερη φάση της Αξιολόγησης, η οποία λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2022.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση για τη φάση 3 (υλοποίηση), η οποία προετοιμάζεται  και θα ανακοινωθεί αναλυτικά από την Ομοσπονδία.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2022 2023 ΕΝΙΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΑΣΗ 2
ΕΙΔΙΚΑ 2022 2023 ΕΝΙΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΑΣΗ 2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2022 2023 ΕΝΙΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΑΣΗ 2

Πηγή: Δ.Ο.Ε.