Ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης ο πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ της Π.Ε. Ξάνθης.

Δείτε τον πίνακα μορίων για μεταθέσεις

Δείτε τον πίνακα μορίων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. Ξάνθης