Η Δ.Ο.Ε. με έγγραφό της ξαναστέλνει προς όλες και όλους τα ερευνητικά ερωτηματολόγια και τις ερευνητικές καταγραφές που δημιουργήθηκαν για την υλοποίηση των δράσεων των ενιαίων κειμένων, με στόχο να ακυρωθεί η επιχειρούμενη διαφοροποίηση/κατηγοριοποίηση των Σχολείων και ταυτόχρονα να τεκμηριωθούν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και του κλάδου.

Στα ερωτηματολόγια της φετινής χρονιάς μπορούν να συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί που δεν έχουν απαντήσει πέρυσι. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συγκέντρωση δεδομένων από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ειδικά Σχολεία και εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων).

Τέλος, ζητά από τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν όλοι στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και τις καταγραφές της Δ.Ο.Ε., καθώς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που εκφράζει τη συλλογική τους δύναμη.

Ερευνητικά ερωτηματολόγια

Ερευνητικά ερωτηματολόγια για ειδικά σχολεία

Πηγή: ΔΟΕ