Με έγγραφό του το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ζητά την εξέταση των ενστάσεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων οι οποίοι έχουν αποκλειστεί εξ αιτίας «τεχνικών» λόγων της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο