Με εγκυκλίους που εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ, οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών σε Δημοτικά & Νηπιαγωγεία θα γίνουν από  1 – 20 Μαρτίου 2023.

Δείτε την εγκύκλιο για τα Δημοτικά

Δείτε την εγκύκλιο για τα Νηπιαγωγεία