Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 31 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη (Πρωτοβάθμια)

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη (Δευτεροβάθμια)