Γράφουν η Χαρούλα Γιαννακίδου κι ο Νίκος Παπαδημητρίου

Καθώς έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιακών μεταβολών και όντας σε αναμονή του διορισμού μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών η συντακτική ομάδα του eduXanthi δημοσιοποιεί τα πιθανά οργανικά και λειτουργικά κενά που διαμορφώνονται στα σχολεία του νομού μας.

Τη μερίδα του λέοντος διεκδικεί η ειδικότητα των νηπιαγωγών, κάτι που είναι επόμενο μετά τη θεσμοθέτηση του δίχρονου νηπιαγωγείου το 2018. Αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των κενών σε εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας. Η είσοδος της ξένης γλώσσας από το νηπιαγωγείο φαίνεται πως διαμορφώνει νέες ανάγκες σε προσωπικό.  Αντιθέτως τα κενά σε δασκάλους φαίνονται περιορισμένα. Η αύξηση του μέγιστου αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από τους 22 στους 25 μαθητές με το ν. 4692/2020 και η συνακόλουθη μείωση των τμημάτων φαίνεται πως επιδρά στον αριθμό των αναγκών σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 .

Με την ελπίδα τα κενά να καλυφθούν έγκαιρα δεσμευόμαστε ότι θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας για τις αλλαγές που θα προκύπτουν.