Ανακοινώθηκαν από τη ΔΠΕ Ξάνθης οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των δικαιολογητικών από την Τρίτη 26-07-2022 έως την Πέμπτη  04-08-2022 και ώρα 10.00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.xan.sch.gr. 

Επίσης αναφέρεται πως οι δηλώσεις τοποθέτησης πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.

Υπεράριθμοι Εκπαιδευτικοί

Υπεράριθμοι Εκπαιδευτικοί ΠΕ 73

Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης

Πηγή: ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ