Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. Ξάνθης οι οργανικές υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ΠΕ70.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική στα Δημοτικά Σχολεία, στα οποία διαπιστώθηκαν οργανικές υπεραριθμίες, θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική δήλωση, για το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι από τη Δευτέρα 20-03-2023 έως και την Τετάρτη 22-03-2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 2023-2024

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 2ο

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

1

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

1

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΕΥΛΑΛΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

1

ΣΥΝΟΛΟ

3

 

Πίνακας οργανικών υπεραριθμιών

Υπεύθυνη δήλωση υπεραριθμίας

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης