Ανακοινοποίηση από τη ΔΠΕ Ξάνθης των τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Δείτε την ανακοινοποίηση της απόφασης

Πηγή: ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ