Δημοσιοποιήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση σχετικά με τη  «Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών ΠΕ73 Δασκάλων μειονοτικού προγράμματος».

Δείτε την απόφαση