Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ξάνθης  οι διαθέσεις των οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε την απόφαση