Αναρτήθηκε στη Διάυγεια η απόφαση με τις τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ- ΠΥΣΠΕ σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε την απόφαση

ΨΣ8Σ46ΝΚΠΔ-ΓΛΓ