Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τις αποσπάσεις/τροποποιήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Αποσπάσεις/τροποποιήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικό κενό, για το διδακτικό έτος 2023-2024