Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του ορισμού των Αναπληρωτών Υποδιευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση