Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ξάνθης οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών/μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ_ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ ΕΒΠ

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ_ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ_ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πηγή : ΔΔΕ Ξάνθης