Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση εκπαιδευτικών στα γραφεία της ΔΔΕ Ξάνθης για διοικητικό έργο εξέδωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση αναφέρει:

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05 και ΠΕ84, που επιθυμούν να διατεθούν στα γραφεία της ΔΔΕ Ξάνθης για παροχή διοικητικού έργου, να υποβάλλουν αίτηση στη ΔΔΕ Ξάνθης από Παρασκευή 15-09-2023 έως και την Τρίτη 19-09-2023 και ώρα 10:00, με email στο  mail@dide.xan.sch.gr .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση εκπαιδευτικών στα γραφεία της ΔΔΕ
Ξάνθης για διοικητικό έργο

Πηγή : ΔΔΕ Ξάνθης