Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, διορίζεται ως τακτικό αιρετό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ξάνθης, στη θέση του παραιτηθέντα Γεωργίου Παπαντόπουλου του Ευσταθίου, ο Σπυρίδωνας Ιμαμίδης του Παναγιώτη με αναπληρωματικό μέλος τον Μιχαήλ Πολυχρονίδη του Ιακώβου.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΨΚΟ046ΝΚΠΔ-ΤΤ8