Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση της ανασυγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση

Ψ1ΟΩ46ΝΚΠΔ-ΤΛΝ