Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η 4η τροποποίηση της απόφασης ανάθεσης Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης Δ.Ε. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Δείτε την απόφαση

962Δ46ΝΚΠΔ-ΒΘΕ