Με ανακοίνωσή τη η ΔΔΕ Ξάνθης καλεί να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις τους για οριστική τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τους εκπαιδευτικούς των παρακάτω κατηγοριών:

  • Όσοι υπέβαλαν αίτηση για Βελτίωση θέσης
  • Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης.
  • Όσων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.
  • Όσοι μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης.
  • Όσοι Υπεράριθμοι εκπ/κοί επιθυμούν να λύσουν την υπεραριθμία τους.

Προθεσμία υποβολής στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr (όπου είχαν υποβάλει αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης /Βελτίωσης/ Μετάθεσης) από 13-05-2024 έως και 19-05-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 13-05-2024

Επικαιροποιημένες Οδηγίες

Πηγή : ΔΔΕ Ξάνθης