Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα  της ΟΛΜΕ τα τελικά κείμενα αποτίμησης της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Δείτε τα τελικά κείμενα αποτίμησης

Πηγή