Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ οι πίνακες  κατάταξης εκπαιδευτικών  για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων,  μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

1) EL Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ
2) EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ
3) EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι  
4) EN & FR Pedagogical Advisor στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι
5) EN ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι
6) EN ΠΕ04.02 Χημικών/ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης
7) EN ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙ 

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ