Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ξάνθης έγγραφο σχετικά με τις αναλήψεις υπηρεσίας των μόνιμων εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Ξάνθης.

Δείτε το έγγραφο

Δείτε το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας