Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, για το διδακτικό έτος 2024-2025.

 Δείτε τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Δείτε τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ 

Δείτε τις αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία

Δείτε τις αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ